Tarasy, Balkony
Utworzenie CENTRUM TECHNOLOGII TARASOWYCH było naturalną konsekwencją zajmowania się przez kadrę firmy technologiami tarasowymi od początku jej istnienia.
W okresie tym prowadziliśmy dużą ilość szkoleń dla architektów i wykonawców oraz tematyczne audycje radiowe. Byliśmy też obecni w prasie budowlanej.
W ostatnich latach powstały kompletne systemy tarasowe i balkonowe, w znacznym stopniu ułatwiające wykonanie dobrego i estetycznego tarasu, czy balkonu.
W ramach CENTRUM zajmujemy się pomocą w projektowaniu tarasów, szkoleniem wykonawców, kontrolą poszczególnych etapów wykonywania tarasów i balkonów, dostawą materiałów tarasowych i balkonowych.
Na terenie CENTRUM oferujemy doradztwo w zakresie technologii układania płytek ceramicznych bądź kamiennych na tarasach i balkonach, posadzkach ogrzewanych itp.
Posiadamy niezawodną technologię izolacji tarasu z matą DITRA oraz drenażu z matą TROBA.

Informacja i zapisy tel.061 8332441.

Prowadzimy też odpłatne konsultacje u klienta – informacje i zapisy tel. jak wyżej.

Budowa balkonu
Budowa tarasu