Ogrzewanie podłogowe
Dzięki zastosowaniu nowej technologii uzyskano:
  • kilkakrotne skrócenie czasu wykonania
  • obniżenie masy wylewki o około 80%
  • zlikwidowanie efektu bezwładności cieplnej posadzki
  • możliwość stosowania sterowników pogodowych
Technologie ogrzewania podłogowego