Dylatacje
Dylatacja to zwiększanie objętości wylewki, płytek, czy kamienia podczas ogrzewania. Aby zapobiec powstającym wtedy naprężeniom, których widocznym objawem jest pękanie i odspajanie płytek, czy wykruszanie się fug, poszczególne pola wyłożone płytkami lub kamieniem muszą być oddzielone szczeliną, by umożliwić im swobodne rozszerzanie się.
By uniemożliwić dostawanie się do szczelin dylatacyjnych piasku, czy innych materiałów, które mogłyby zablokować swobodę rozszerzania, stosujemy jako najlepsze rozwiązanie profile dylatacyjne. Ich zadaniem jest także estetyczne wypełnienie szczelin, ale przede wszystkim umożliwienie swobodnego rozszerzania się materiałów. Istotne znaczenie mają też profile, które przy obniżaniu się temperatury podążają za kurczącymi się polami.
Posadzki, płyty tarasowe czy balkonowe dzielimy szczelinami dylatacyjnymi na mniejsze części ( pola ). Istotne jest, by kształt takiego pola był zbliżony do kwadratu. Jeżeli to jest trudne do uzyskania dzielimy płytę na prostokąty, pamiętając o zachowaniu granicznej proporcji dłuższego boku do krótszego. Wielkość tych pól zależy od zakresu pracy zastosowanego wypełnienia szczelin, a także od tego, czy są wewnątrz, czy na zewnątrz pomieszczeń, oraz od kształtu pomieszczeń, balkonów czy tarasów.
W przypadku zastosowania jakichkolwiek wypełnień szczelin dylatacyjnych istotna jest charakterystyka ich pracy. Przykładowo zakres pracy najczęściej stosowanego na tarasach profilu dylatacyjnego BWB, który ma szerokość 10 mm odpowiada wypełnionej silikonem szczelinie o szerokości 25 mm!
Profile dylatacyjne mogą też stanowić element dekoracyjny. Występują w kolorach złoty i srebrny metalik.

Więcej informacji w dziale ASORTYMENT.