Budowa tarasu
taras2
Zgodnie z warunkami wykonania robót budowlanych jedną z warstw tarasu jest warstwa pochylona. Na tej warstwie układamy izolację, by dostająca się do tego miejsca woda, czy skraplająca się para wodna, mogły swobodnie wypłynąć po pochyleniu na zewnątrz.
Na izolacji powinna znajdować się chroniąca ją warstwa poślizgowa, a na niej drenaż. Jeżeli nie założymy drenażu, to przenikająca do tego poziomu woda wypełni wciśniętą w izolację płytę betonową ( wylewkę ) zamiast swobodnie spływać po izolacji. Nasączona wodą płyta, mimo podzielenia na pola dylatacyjne, pęka przy zamianie wody w lód i kruszy się przy zamianie wody w parę. Para wodna przemieszczając się pod dużym ciśnieniem w głąb konstrukcji może też perforować izolację. Na drenażu powinna znajdować się warstwa dociskowa ( wspomniana wcześniej wylewka ), której zadaniem jest także ochrona izolacji poprzez równomierny rozkład obciążeń, kolejno warstwa kleju i płytek ceramicznych, bądź kamiennych.
taras
W ostatnich latach pojawiła się jeszcze tendencja umieszczania na wylewce pod warstwą kleju i płytek dodatkowego doszczelnienia, co przy zachowaniu wymaganego układu warstw może mieć korzystny wpływ na długowieczność tarasu.
Istotą poprawnego wykonania tarasu jest dopracowanie każdego szczegółu. Pominięcie drobiazgu może spowodować, że całe dzieło będzie się nadawało do wymiany.
Wróć